VÅRA
TJÄNSTER:

Skattedeklaration

Scandinavian Management hjälper dig med betrodda proffs inom rådgivning och förhandsplanering av skattefrågor relaterade till skattedeklarationer och hjälper dig att tolka lagarna för korrekt ansvarighet i Spanien.

Skattedeklaration

Både företag och privatpersoner har svårt att tolka spanska skattelagar och i vissa fall är kostnader svåra att förutse, en anledning att alltid vara informerad och inte betala för mycket.

Vi berättar för dig om några viktiga aspekter:

  • Statlig fastighetsskatt för icke-bofasta: 2015 nådde skattesatsen 2,09 % och 3,8 % beroende på spansk kommun. Likaså måste ägaren redovisa bostaden i sin deklaration som kommer att vara beroende på den information hen har lämnat för att fastställa vilken typ av bas som beskattas.
  • Kommunalskatt: på fakturan anges fastighetens taxeringsvärde och vid nybyggnation kan det ta flera år att veta dess värde och skatt. Skattesatsen är vanligtvis mellan 0,6% och 0,8% av kommunalskattens värde beroende på vilken kommun fastigheten är belägen, och debiteras ägaren även utan föregående deklaration och betalas med autogiro.