VÅRA
TJÄNSTER:

Scandinavian Management ställer sin professionalism och erfarenhet till din tjänst, för att underlätta alla procedurer du behöver utföra i Spanien.

SCANDINAVIAN MANAGEMENT .


  • Skatteavdelning: Energiförsörjning, Mapfre försäkring, SUMA, skatter

Carolina Mestre


 • Skatteavdelning: Energiförsörjning, Mapfre försäkring, SUMA, skatter

Noelia Garcia
  • Skatteavdelning: Energiförsörjning, Mapfre försäkring, SUMA, skatter

Carolina Mestre


 • Skatteavdelning: Energiförsörjning, Mapfre försäkring, SUMA, skatter

Noelia Garcia
   • Avdelning: Handlingar/funktioner: Handlingar/köpebrev, förlängningar/utökningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, hypotek

Mikaela Pallas

 • Avdelning: Handlingar/funktioner: Handlingar/köpebrev, förlängningar/utökningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, hypotek

Maribel Escudero • Avdelning: Handlingar/funktioner: Handlingar/köpebrev, förlängningar/utökningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, hypotek

Maribel Martín • Verkställande direktör

Björn Sandström
 • Ledning

Alejandra Sandström
 • Avdelning: Handlingar<br />Funktioner: Handlingar/köpebrev, förlängningar/utökningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, hypotek

Mikaela Pallas

 • Avdelning: Handlingar<br />Funktioner: Handlingar/köpebrev, förlängningar/utökningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, hypotek

Maribel Escudero • Avdelning: Handlingar<br />Funktioner: Köpebrev, förlängningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, inteckningar

Maribel Martín • NIE och uppehållstillstånd

Maria Chazarra


 • Avdelning: Reception

Nerina Aba • Avdelning: Reception

Dina Nayef
 • Skatteavdelning: Bokföring

Mª Jesús Rodríguez


  • Verkställande direktör

Björn Sandström
 • Ledning

Alejandra Sandström
 • Avdelning: Handlingar
  Funktioner: Handlingar/köpebrev, förlängningar/utökningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, hypotek

Maribel Martín • Avdelning: Handlingar
  Funktioner: Handlingar/köpebrev, förlängningar/utökningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, hypotek

Maribel Escudero • Avdelning: Handlingar
  Funktioner: Handlingar/köpebrev, förlängningar/utökningar, upplösning av samägande, upplösning av samfälligheter, donationer, hypotek

Mikaela Pallas

 • Avdelning: Handlingar
  Funktioner: Arv, donationer

Ana Galindo   • Avdelning: Reception
  • Funktioner: Fullmakter, testamente, fakturor, kundtjänst

Nerina Aba • Avdelning: Reception
  Funktioner: Fullmakter, testamente, fakturor, kundtjänst, översättning

Dina Nayef
 • Avdelning: Handlingar
  Funktioner: Arv, donationer

Ana Galindo   • Avdelning: Reception
  • Funktioner: Fullmakter, testamente, fakturor, kundtjänst

Nerina Aba • Avdelning: Reception
  Funktioner: Fullmakter, testamente, fakturor, kundtjänst, översättning

Dina Nayef
 • Avdelning: Handlingar
  Funktioner: Arv, donationer

Ana Galindo