Vad är ett Arras-avtal?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

När du köper en bostad i Torrevieja eller var som helst i Spanien, kan du behöva skriva på ett handpenningsavtal (Contrato de Arras). Detta kontrakt är inte obligatoriskt enligt lag, men säkerställer ett åtagande från både köpare och säljare vid avslut av en fastighetsaffär. 

Vad är ett Arras-avtal?

Vid en fastighetsaffär finns det olika intressen på båda sidor, mellan köpare och säljare. 

En fastighetsaffär är en process som ska föra med sig så lite osäkerhet som möjligt. 

Innan köpekontraktet formaliseras ska det finnas ett avtal mellan köpare och säljare där båda kommer överens om att genomföra försäljningen.

Arras-avtalet, även känt som ”reservation”, är just detta. Det är ett privat avtal, före försäljningen, där både köpare och säljare skriver under för att bekräfta båda parters åtagande.

Vilken information måste ett Arras-avtal innehålla?

Även om detta kontrakt är undertecknat före själva försäljningen, är det ett mycket användbart kontrakt eftersom det återspeglar villkoren för den framtida formaliseringen av försäljningen. 

Det finns en minsta mängd information som varje Arrras-kontrakt måste innehålla:

 • Personuppgifterna från köpare och säljare eller deras juridiska ombud
 • Beskrivning och identifiering av bostaden.
 • Slutpris för försäljningen och dess betalningssätt.
 • Maximal tid för att formalisera det efterföljande köpekontraktet.
 • Åtagande, i förekommande fall, att underteckna avtalet genom offentlig notariehandling.
 • Fördelning av utgifter som kan uppstå vid fastighetsaffären
 • Underskrift av båda parter, köparen och säljaren. 

Finns det olika typer av avtal?

Ja, beroende på syftet med avtalet, särskiljer spanska Tribunal Supremo (Högsta domstolen) tre typer:

 • Bekräftande handpenningsavtal (Arras confirmatorias).
 • Avtal gällande straffavgift (Arras penales).
 • Avtal om möjlighet att avbryta/dra sig ur (Arras penitenciales).

Skillnaden mellan dessa har att göra med syftet med dem och rättsliga konsekvenser vid underlåtenhet att uppfylla avtalet. 

För att formalisera avtalet är det viktigt att den klass av deposition som avtalet består av anges. Men om detta inte anges kommer man att betraktas det som bekräftande handpenningsavtal (Arras confirmatorias).

Vad består det bekräftande handpenningsavtalet av?

Syftet är, som namnet anger, att bekräfta både säljaren och köparen bekräftar sitt åtagande.

Det representerar ett förskott/handpenning av det totala priset, som en garanti för överensstämmelse.

Vad skulle hända om handpenningsavtalet inte uppfylls? Vad händer i varje specifikt fall?

 • Vid underlåtenhet att uppfylla bekräftande handpenningsavtal (Arras confirmatorias).

I händelse av underlåtenhet att uppfylla från en av parterna kommer den andra att ha befogenhet att kräva efterlevnad, eller i förekommande fall, begära att avtalet hävs med tillhörande skadestånd för sveda och värk.

 • Vid underlåtenhet att uppfylla avtal med straffbelopp (Arras penales).

Underlåtenhet att uppfylla avtalet innebär för köparen att handpenningen går förlorad (helt eller delvis) och, för säljaren, handpenningens återbetalning plus det straffbelopp som överenskommits i avtalet.

 • Vid underlåtenhet att uppfylla avtal med möjlighet att avbryta/dra sig ur (Arras penitenciales).

Om det är köparen som underlåter att uppfylla avtalet, förlorar denne det avtalade beloppet gällande deposition eller handpenning.

Om det är säljaren som underlåter att uppfylla avtalen, kommer denne att återlämna det avtalade beloppet till köparen multiplicerat med två. 

Vilka fördelar har detta för mig som säljare?

För säljaren av huset säkerställer detta att man har ett konkret förslag och att köparen går vidare med fastighetsaffären. Det är ett sätt att undvika osäkerhet tills den dag då notariehandlingarna ska signeras.

Vilka fördelar har det för mig som köpare?

För köparen är dess främsta fördel att du genom att betala en relativt liten summa kan försäkra dig om att huset är för dig. Dessutom, om du är säker på att du vill ha den bostaden, men du fortfarande har saker att lösa innan du genomföra det slutgiltiga köpet, är det här avtalet lösningen.