Vad är en försäkring?

En försäkring är ett avtal som en person eller ett företag tecknar med ett försäkringsbolag, med syftet att om den försäkrade drabbas av någon skada som täcks av försäkringsavtalet (försäkringen), kan denne få ersättning. Den försäkrade betalar i utbyte mot det som försäkringsbolaget erbjuder, en periodisk avgift (premie). 

Hur fungerar försäkringen?

En försäkring täcker den försäkrade i olika situationer eller områden, såsom hälsa, sakskador, vägassistans, stöld, olyckor… i utbyte mot en betald avgift.

Seguros MAPFRE España

MAPFRE har varit ledande försäkringsgivare på den spanska marknaden i decennier.

  • Inom bilbranschen försäkrar de nästan 6 miljoner fordon.
  • Försäkrar nära 3 miljoner hem
  • Nära  880 000 kunder anförtror sin hälsa till MAPFRE, vilka har 21 egna vårdcentraler, avtal med ca. 270 sjukhus och erbjuder ca  31 000 samordnade tjänster.
  • Hanterar mer än  3,2 miljarder i investeringsfonder och närmare 4,9 miljarder i pensionsplaner.