VÅRA
TJÄNSTER::

Köp av spansk fastighet

Vi ger råd och samarbetar i den total hanteringen vid investering på spanskt territorium för att förvärva de bästa fastigheterna på Costa Blanca, tack vare det goda samarbete som vi upprätthåller med prestigefyllda fastighetsmäklare, försäkringsbolag och bankenheter i regionen.

Köp av spansk fastighet

Scandinavian Management rekommenderar köpet som en garanterad investeringsmöjlighet, i synnerhet då Spanien har en fastighetsmarknad som är erkänd över hela världen.

Spanien sticker ut i världsekonomin gällande köp av fastigheter! En utmärkt investering är möjlig tack vare den stora utvecklingen av städerna och de fördelar som dessa tillgångar erbjuder när det gäller lönsamhet.

Att köpa en fastighet innebär att uppfylla vissa krav, när vi pratar om nybyggnation. Vi tar hand om allt:

  • Information gällande kraven för registrering i registret och uppgifter om byggherre/säljare.
  • Ansökan om och erhållande av kommunala tillstånd.
  • Uppgifter från Matrikeldirektoratet (Dirección Catastral) gällande mark- eller fastighetsinteckningen.
  • Kopior av de försäkringar som krävs enligt lag, oavsett om det gäller säljare eller byggherre.

Kom ihåg att ta hänsyn till att det direkta köpet från byggherren innebär en extra kostnad vid investering i ett garage med avseende på moms, samt notarie-, stämpel- och matrikelkostnader.