VÅRA
TJÄNSTER:

Ansökan om spanskt NIE-nummer

Vi hjälper dig med nödvändiga procedurer för att vistas på spanskt territorium med det ”utländska identifieringsnummer” (NIE) som krävs i landet, genom att ansöka via ombud och de dokument som krävs av skandinaver: pass, ansökningsblankett och passfoton.

Ansökan om spanskt NIE-nummer

I Spanien måste alla utlänningar som vill bo och är sammanlänkade av yrkesmässiga, sociala eller ekonomiska situationer ha NIE-nummer, för att identifieras med detta nummer och som är unikt för varje person.

Den utländska identifieringen, som är ett personnummer, kommer att finnas på de handlingar som ska hanteras och på ditt identitetskort. Det kommer att tilldelas genom de ansökningar som presenteras genom ombud för personer som inte är i Spanien och genom de konsulära kontoren eller diplomatiska representationerna i den sökandes bosättningsland.

Vi kommer att berätta om de dokument som krävs för tilldelningen av NIE-nummer:

  • Ansökan ifylld och undertecknad av den sökande utlänningen.
  • Original och kopia av pass, resetitel, giltigt ID eller DNI (nationellt ID-kort).
  • Meddelande om skälen för begäran.
  • Ackreditering av ombud med fullmakt att lämna in ansökan.

Rådgör med Scandinavian Management och ta reda på de bästa lösningarna.