VÅRA
TJÄNSTER:

Fullmakter

Undvik förseningar och väntan i dina fastighetsaffärer i Spanien, ge fullmakter vid förvärv av fastigheter om du inte kan vara närvarande under affären, vi sköter allt.

Årliga skatter i Spanien

Nämnda fullmakt är undertecknad i Spanien eller i ditt ursprungsland, alltid inför en notarie. Som bekant är nämnda dokument undertecknat inför två vittnen inte giltigt på spanskt territorium, för att lösa det hjälper vi dig genom att utforma utnämningsbrevet.

Det finns olika typer av fullmakter, bland de huvudsakliga:

Allmän fullmakt: ges av bemyndigad person att namnge en annan person som ska utföra köp, kapitalförvaltning, inteckningar, arv, öppnande av bankkonton, inkasso och betalningar, utan begränsningar.

Särskild fullmakt: den ges till en eller flera ombud för representation i affärer och specifika rättshandlingar, såsom: erhållande av NIE-nummer, godkännande eller donation av arv, försäljning osv., enligt de villkor från den person som beviljar nämnda fullmakt.

Allmän fullmakt för stämningar: ges till en eller flera ombud och advokater för deras representation i förfaranden vid domstol med breda befogenheter

Särskild fullmakt för stämningar: för specifika rättsliga ingripanden ges den till en eller flera ombud och advokater.

Scandinavian Management hjälper dig med allt som rör fullmakter