VÅRA
TJÄNSTER:

Arv och testamente

I svåra tider är det viktigt att lämna alla förfaranden i händerna på erfarna proffs, särskilt vid död av nära och kära, när det finns tillgångar i arv och testamenten.

Arv och testamente

På Scandinavian Management gör vi en grundlig analys av din situation och vi ger dig råd om vilka steg du ska följa. Om det finns ett spanskt testamente används det för arv, först görs en inventering av tillgångar, sedan en ny fastighetstitel, följt av en dödsattest, som är de viktigaste dokumenten för att uppfylla uppdraget. När ett spanska testamentet finns presenteras detta för att fullfölja arvsstegen, om inte förmögenhetsinventariet från det land där dödsfallet inträffade används.

Vad händer om arvtagaren bor utomlands? Enligt den spanska civillagen kommer varje person att ha rätt att förkasta eller acceptera tillgångarna, oavsett om man bor i Spanien eller inte, och om man bor i ett annat land finns det inget hinder för att vara arvinge. Regeln om arvsskatt kommer att bero på varje Comunidad Autónoma (autonom gemenskap) i Spanien.

Vi råder de som äger en bostad på spanskt territorium att formulera sitt testamente eller sista vilja, för kunna att genomföra ett arv utan problem. Å andra sidan, om personen inte är bosatt i Spanien måste de självdeklarera skatten hos AEAT (statliga spanska skatteverket).