VÅRA
TJÄNSTER:

Försäljning av spansk fastighet

Vi är specialiserade på att ge effektiv hjälp till skandinaver som behöver ekonomiska och juridiska förfaranden relaterade till försäljning av fastigheter på spanskt territorium, och detta på grund av de svårigheter som den juridiska processen i Spanien medför eftersom den är mer komplicerad än i Skandinavien.

Årliga skatter i Spanien

Vi erbjuder professionell tjänst som alltid är uppdaterad med all juridisk och administrativ utveckling för att påskynda undertecknandet av lagfarten inför en notarie, med motsvarande överlämnande av kopian av försäljningstiteln.

Vi har kvalificerad personal som håller dig informerad gällande de skatter som ska betalas och realisationsvinst (plusvalía), vilket är en spansk skatt kopplad till den reavinstskatt som betalas vid försäljningstillfället.

Alla skatteberäkningar och förmåner för invånare eller utlänningar kommer att analyseras enligt de skatteregler som ska tillämpas i varje enskilt fall.

I Spanien kräver lagen att vid försäljning av spansk egendom köparen behåller 3 % av köpeskillingen, och senare betalar den som en del av kapitalvinstdepositionen som kommer säljaren tillgodo. Vid utebliven betalning av denna skatt kommer köparen att vara ansvarig för att betala säljarens kapitalvinstskatt, även om det finns vissa undantag.