Skattedeklarationer

Spansk skattelagstiftning kan vara svårtolkad både för företag och privatpersoner som ej är bosatta i Spanien. Kostnaderna kan vara svåra att förutse och det är därmed viktigt att informera sig och planera för dessa. Vi hjälper till med rådgiving i olika skattefrågor, upprättande av samtliga deklarationer och redovisning av dessa till spansk myndighet.

Årliga Skatter i Spanien

Kommunal fastighetsskatt: “Impuesto sobre Bienes Inmuebles”: På denna räkning finns fastighetens taxeringsvärde (valor catastral) angivet. Observera att nybyggda fastigheter kan få vänta flera år innan de får sina taxeringsvärden fastställda och därmed kan betala fastighetsskatt. Skattesatsen varierar mellan kommunerna men är vanligen i storleksordningen 0,6 – 0,8 % av taxeringsvärdet. Denna skatt belastas fastighetsägaren utan föregående deklaration och skall betalas via autogiro från dennes spanska bankkonto.

Statlig fastighetsskatt 2015: ”Impuesto sobre la renta de No-residentes”: Den effektiva skattesatsen är 2,09 ‰ eller 3,8 ‰ av fastighetens taxeringsvärde, beroende på kommun. Fastighetsägaren redovisar sin fastighet på deklarationsblankett som blir underlag för beskattning.