Köp av spansk bostad

Scandinavian Management hjälper varje år och ger rådgivning åt flera hundratals husköpare på Costa Blanca. Vi har ett nära samarbete med alla välkända mäklarbyråer i området, samt banker och försäkringsbolag.

Att kontrolleras vid köp av nybygge

 • Handelsregistret; Uppgifterna om konstruktören/säljaren.
 • Kommunen; Ansökan om bygglov och att det är beviljat.
 • Fastighetsregistret; Tillhör tomtmarken byggfirman/ säljaren, och i så fall; finns det några inteckningar.
 • Byggaren/säjaren: Be att få kopia på de försäkringar som lagen kräver.

Att kontrolleras vid köp av bostad på ritning

 • Arkitektens ritningar och byggnadslov
 • “Stadsplaneringen” (Cedula urbanística); för att se att det offererade överensstämmer med verkligheten, blir grönområden, tennisbannor etc. “allmänning” för ägarna
 • Säljaren skall garantera, med försäkring eller bankgaranti, alla à conto inbetalningar tills lagfarten undertecknas.

Kostnader för köp direkt från byggare

Vid köp enligt ovan betalar du, utöver köpeskillingen, 10 % moms till byggaren. Observera att om garage ingår i köpet är momsen 10 % även för detta. Köper du garage separat, blir momsen 21 %.

Övriga kostnader är Notariat, fastighetsregister samt stämpelskatt* 1,5 %.

Plus-Valia är en spansk skatt och kan närmast jämföras med en slags reavinstskatt till kommunen (det är markens värdeökning från att den köptes tills att den säljs som beskattas). Denna skatt skall enligt spansk lag betalas av säljaren.

Att kontrollera före andrahandsköp av egendomar

 • Fastighetsregistret (gravationsbevis); av vilket framgår vem som är ägare och huruvida det finns några inteckningar i form av banklån etc.
 • Husägareförenigen (motsvaras närmast i Norden av bostadsrättsföreningen); att alla avgifter är betalda, om inte blir köparen bli betalningsansvarig.
 • Kommunen; att den kommunala fastighetsskatten är betald, även här kan i vissa fall köparen annars bli betalningsansvarig retroaktivt.
 • Banken; banklån på fastigheten måste betalas och banken måste underteckna på en separat lagfart som skall registreras i fastighetsregistret. Detta medför vissa kostnader som skall betalas av säljaren.

3 % av köpeskillingen skall till skattemyndigheten!

Vid köp av andrahands egendom är köparen enligt spansk lag skyldig att betala 3 % av köpeskillingen direkt till spanska skattemyndigheten (som deposition för säljarens eventuella reavinstskatt). Görs inte detta, blir köparen ansvarig för säljarens reavinstskatt gentemot spanska skattemyndigheten. Detta gäller inte om säljaren är spansk medborgare eller PERSON som har intyg på skattemässig hemvist i Spanien.

Kostnader för lagfart på en fastighet, köpt i andra hand.

Notariat, fastighetsregister samt 10 % i stämpelskatt*.

*Informationen avser Costa Blanca, delstaten Comunidad Valenciana