Fullmakter

Vid alla typer av bostadstransaktioner i Spanien sker övertagandet enligt speciella rutiner. Fullmakt är ett mycket effektivt sätt att genomföra en affär utan att själv vara på plats och på så sätt inte påverkas av långa väntetider eller förseningar.

Det finns olika sätt att ge någon en fullmakt, antingen undertecknas fullmakten i Spanien inför notarie, alternativt i hemlandet, också inför notarie. I det sista fallet är det vi på Scandinavian Management som utformar fullmakten i enlighet med spanska regler och normer. Observera att en fullmakt upprättad efter nordisk modell, inför två vittnen, inte är giltig i Spanien!