Försäljning av spansk bostad

Vi hjälper årligen hundratals skandinaver med den juridiska och ekonomiska hanteringen vid försäljningen av bostaden i Spanien. Den juridiska processen vid en bostadsförsäljning är mer komplicerad än i norden. Dessutom dyker hela tiden nya lagar och bestämmelser upp som är viktiga att ha i åtanke. Scandinavian Management hjälper dig med detta och kontrollerar hela hanteringen från början till slut.

Undertecknande av lagfarten för bostaden sker inför notarie, som också kontrollerar att det juridiska är korrekt och upprättar den slutgilltiga försäljningshandlingen inför alla inblandade parter. Efter undertecknandet av lagfarten får skall du som säljare ha en kopia.

Skatter i samband med försäljning

Plus-Valia är en skatt och kan närmast jämföras med en slags reavinstskatt till kommunen (det är markens värdeökning från att den köptes tills att den säljs som beskattas). Det är komplicerat att räkna ut skatten, var dock medveten att beloppet att betala inte påverkas av bostadens försäljningspris.

Reavinstskatt till staten betalas vid försäljning av bostad. Från bostadens försäjningpris dras inköpspriset som först omräknats med hjälp av indexskalor, På vinsten betalas 20 % i reavinstskatt. För dem som är fast bosatta i Spanien kan andra beskattningsregler gälla.

Vid försäljning av egendom är köparen enligt spansk lag skyldig att innehålla 3 % av köpeskillingen och att betala in denna till spanska skattemyndigheten (som deposition för säljarens eventuella reavinstskatt). Görs inte detta är det köparen som är ansvarig för säljarens reavinstskatt gentemot spanska skattemyndigheten. Vissa undantag kan finnas