Bouppteckningar och Testamenten

Bouppteckning

Vid ett dödsfall skall en spansk bouppteckning göras, dvs ny lagfart, dödsfallsintyg med släktutredning är då nödvändigt dokument för att kunna genomföra uppdraget. Finns ett spanskt testamente används detta för arvsskiftet. Om så inte är fallet måste den svenska bouppteckningen användas som underlag.

Vad gäller arvsskatt så finns det individuella regler inom varje delstat ”Comunidad Autónoma” i Spanien.

Testamenten

Att upprätta testamente i Spanien är önskvärt eftersom det underlättar ett kommande arvsskifte. Vi anser att en person som äger fastighet i Spanien bör upprätta ett spanskt testamente.